Yang Lu-chan Yang Ban-hou Yang Jian-hou Yang Shao-hou Yang Cheng-fu Yang Sau-chung  
pôvodný systém čínskeho Gongfu

Rozhovor se Si-fu Ip Tai Takem

autor: John Ding (JD)
překlad: Zdeňka Šánová


Ip Tai Tak (ITT) se narodil v Hong Kongu. Vzdal se cvičení vnějších stylů bojového umění jako mladík, a to kvůli svému chatrnému zdraví. Ve věku 21 let, v roce 1947, začal studovat Tai Ji Quan styl Yeung pod vedením Tung Yien Kita (Tung Ying-tieh). Během následujících čtyř let tréninku se jeho zdraví zlepšilo a díky trvajícímu zájmu o bojové umění a pokroku, se stal instruktorem školy mistra Tunga.

V roce 1949, za komunistické revoluce, opustil mistr Yeung Sau Chung Čínu a usadil se v Hong Kongu - Yuen Long, New Territory. V roce 1951 provedl mistr Yeung veřejnou ukázku Tai Ji Quan rodiny Yeung. Mistr Ip byl velice zaujat touto ukázkou a v přesvědčení, že zde nalezne větší šanci porozumění stylu, opustil Tunga a začal studovat u mistra Yeunga - hlavy stylu rodiny Yeung. Po čtyřech letech intenzivního učení byl formálně uznán jako žák číslo jedna mistraYeung Sau Chunga - v roce 1955 (the first inner disciple).

Ip Tai Tak pokračoval formálně ve studiu pod vedením mistra Yeunga až do jeho smrti v roce 1985. Nyní se Ip Tai Tak věnuje výuce, cvičení a rozvoji Tai Ji Quan, ale především učí pouze omezený počet "starších žáků".

Následující rozhovor s Ip Tai Takem vedl John Ding, který žije a vede školu Tai Ji Quan v Londýně

JD: Byly zde nějaké odlišnosti v Tai Ji stylu Yeung, když jste začal trénovat pod mistrem Yeungem?

ITT: Když jsem se začal učit u mistra Yeung Sau-chunga, bylo samozřejmé, že tu budou rozdíly mezi mým stylem Yeung Tai Ji a mistrovým stylem. Výsledkem bylo, že jsem se přeučil celou formu. Pohyby Mistra Yeunga vypadaly na pohled mnohem jednodušeji, ale pro provedení byly mnohem důslednější. I když se pohyby zdají být prosté, tradiční forma byla mnohem obtížnější pro samotné mistry, neboť je plná spletitých záludností, které potřebují pro správné provedení velice malé pohyby těžko pozorovatelné pouhým okem. Když mě mistr Yeung opravoval, vždy mi říkal, že mou pozici musí snížit. Jinými slovy, zesílil mé postavení tak, aby mi umožnil více koncentrovat sílu Chi a tak jí lépe promítnout navenek. Cvičení opravené formy přináší rychlejší výsledky.

Mistr Yeung také tvrdil, že jestliže se jednotlivé postoje ve formě a také pohyby necvičí správně, nehledě na dobu a vloženou energii do cvičení, veškeré úsilí je ztracené. Může to být přirovnáno k nalévání vody do vědra plného děr. Voda se ve vědru nemůže udržet, a ani čas a energie vložená do plnění vědra nemůže nikdy poskytnout požadovaný výsledek. Cvičení správné formy zajistí, že vložený čas a energie do cvičení nebudou zbytečné. Každé cvičení pomáhá se soustředit a zapojuje více sílu, jako když si má vědro bez děr udržet vodu bez ztráty každé chvilky, která je určena pro plnění vody.

JD: Jaké jiné odlišnosti jsou tu?

ITT: Tradiční forma rodiny Yeung má několik významů a ty umožňují rychleji získat více síly. Energie Chi je lépe soustředěna do samotného ohniska (tantienu) a tudíž namířena mnohem efektivněji na aplikace pro sebeobranu. Forma užívá několik kruhových pohybů uvnitř různých postojů při použití pohybů boků. Předešlá forma, kterou jsem se učil, neměla žádnou hloubku nebo význam. Důležité je také správné přenesení váhy těla. Praktikující by se měli ujistit, že v pokročilých postojích je váha rozložena vždy 70/30 (70% váhy leží na přední noze a 30% na zadní noze) a nikdy nesmí být půl na půl tj. 50/50.

Také jsem vypozoroval, že mnoho forem stylu Yeung je často příliš uvolněných. Tradiční postoje stylu Yeung jsou prosté a obsahují různé jemnosti, které se navzájem doplňují. Cvičenci by se měli snažit vždy vyhledat takové učitele, kteří mohou ukázat přesně určitý stupeň výuky. Jestliže tomu tak není, lidé často zůstanou na jedné úrovni a nemohou pokročit dál v tréninku Tai Ji. Je běžné vidět lidi, co vzdávají cvičení Tai Ji nebo užívají vnější bojová umění, aby tak vysvětlili principy Tai Ji Quan. Takový přístup vede cvičence dál a dál pryč od získání vnitřního pohledu a porozumění, které je pravdou o vnitřním bojovém umění.

JD: Jaký byl trénink pod vedením mistra Yeunga?

ITT: Mistr Yeung byl tradicionalista. Vyučoval na bázi ndividuálního přístupu a také očekával od svých studentů vysoký standard provedení. Trénink byl opravdu tvrdý! Pamatuji si, že jsem si musel často měnit trička během tréninku, protože ta byla vždy promáčená potem. Mistr Yeung mi občas říkal, že v dnešní době už lidé všeobecně netrénují tak tvrdě, když se to srovná s ním samotným nebo s předešlými generacemi. Například, otec mistra Yeunga, Yeung Ching Po (Cheng-fu) často vstával velice brzy ráno, dokonce i ve velice chladné zimě, aby mohl trénovat na dvorku. Bez tréninku se nemohl mistr Yeung vrátit zpátky do domu. Během kruté zimy v Číně, aby mohl přežít, musel mladý mistr Yeung trénovat na dvorku i když měl strach, že umrzne. Cvičil tedy formu stále a stále dokola, dokud se takto nezahřál. Pouze po pilném tréninku se mohl vrátit zpátky do domu a nasnídat se. Mistr Yeung často říkal, že jeho otec cvičil sestavu velice intenzivně pořád dokola, dokud nebyl úplně vyčerpaný.

JD: Jaké jsou podstatné body, když člověk cvičí Tai Ji Quan?

ITT: Máme tu dohromady tři důležitá hlediska pro trénink, pokud člověch che dosáhnout zlepšení svého Tai Ji. správné provedení formy - to člověku umožní oběh energie a také získat lepší porozumění pro jeho praktické schopnosti Chum Choong nebo Chi Kung trénink. Tato forma cvičení nejenom pomáhá praktikujícímu umístit Chi do ohniska (tantienu) a využít ji tak, ale také napomáhá posílit stabilitu a rovnováhu člověka. Tui Shou neboli Tlačící ruce. Toto napomáhá člověku rozvinout citlivost a "naslouchaní", které je dobré pro aplikace při sebeobraně.

Jestliže každý individuálně zavede tyto tři přístupy do svého tréninku, jeho úroveň Tai Ji Quanu poroste mnohem rychleji.

JD: Jaké rady byste dal každému, kdo chce zlepšit své Tai Ji?

ITT: Každý by měl v prvé řadě vyhledat mistra s dobrou pověstí, schopného a takového, který má velké znalosti. Přístup ke studentovi je také důležitý. V dávných dobách, než byl jednotlivec uznán vhodným pro trénink, byl hodnocen jeho charakter. Toto hodnocení pokračovalo během tréninku od základů po pokročilejší stupně. Propad ve zkoušce znamenal, že se student nemohl nadále učit toto umění. Stálé a pravidelné cvičení je životně důležité. Výsledek tréninku se měří až po roce cvičení. Aby byl člověk dobrý v Tai Ji Quanu, musí být vnitřně cvičení zavázán a schopný vydržet tvrdý trénink. Důležité jsou správné pozice. Ty vytváří silný základ. Špatný postoj vytváří chatrné základy a další trénink skýtá malé úspěchy.

JD: Často slýchávám lidi říkat, že když jsou inteligentní, mohou se formu učit rychleji a jsou schopni dosáhnout vysoké úrovně v Tai Ji Quanu mnohem snadněji. Jaký je na to Váš názor?

ITT: Trénink Tai Ji Quanu je poněkud odlišný od běžných akademických studií. Každý jednotlivec stále potřebuje cvičit, aby získal lepší porozumění pro formu. V Číně často používáme mlýnský kámen, abychom vysvětlili pojem správného cvičení. Například, zrna pšenice se dají do mlýna, kde se přemění v mouku a ta pak může být použita k mnoha účelům. Praktikování formy je to samé. Po každé periodě cvičení získáte lepší porozumění a proniknete hlouběji do rozdílných pojmů a aplikace Chi. Někteří inteligentní lidé se ptají mistra, proč neučí více figur najednou, když oni si mohou zapamatovat více pohybů. Avšak, každý správný pohyb potřebuje být pravidelně procvičován, než se začne s novými pohyby, jinak se nepochytí pravá podstata pohybů. Čas strávený učením několika pohybů správně v každém období je mnohem cennější a důležitější než naučení se mnoha pohybům špatně.

JD: Někteří praktikující často zkouší výuku od různých mistrů, kteří vedou různé semináře. Jsou pak schopní dovést své Tai Ji k lepším úrovním?

ITT: Lidé, kteří mají přístup k takovým seminářům, získají některá porozumění pro různé přístupy k Tai Ji Quanu, tak, jak je předvádí tito mistři. Lidé se tak zpravidla naučí několik forem, tui shou, cvičením se zbraněmi atd. Jsou to však jen pohyby a často učené na základní úrovni. Aby člověk dosáhl vysoké úrovně Tai Ji Quanu, měl by vyhledat to nejlepší a pokračovat ve studiu u tohoto mistra. Vyšší úrovně nebo schopnosti se lidé normálně učí, jen zůstanou-li u jednoho mistra po více období. I když časový faktor není zcela určující. Váš charakter a osobnost jsou také brány v úvahu, protože mistr musí cítit, že ten daný člověk je hoden opravdové transmise. Zesnulý mistr Yeung Sau Chung uznával pouze tři žáky: mne, mistra Chu Gin Soona a mistra Chu King Hun

JD: Praktikující se často ptají, jaký rodinný styl Tai Ji Quanu cvičí a zda-li je to velký nebo malý okruh? Můžete prosím vysvětlit, co tím myslí?

ITT: Velký nebo malý okruh často znamená, že se forma cvičí velkými nebo malými krouživými pohyby (například Wu styl je označován za malý okruh). Avšak, mimo tento rámec, styl Yeung může být hodnocen podle tří hledisek - čáp, tygr a had. Čáp - postoje ve formě mají tendenci být vyšší a jsou ideální pro slabší a starší jedince. Tygr - postoje jsou ve střední výšce a měly by být cílem všech praktikujících. Had - postoje jsou velmi nízké a jsou nejsložitější pro samotné mistry. Této úrovni se učí pouze žáci v nejužším okruhu. Tato forma není vyhovující pro každého, kdo cvičí. Všichni jsme slyšeli příběhy o různých generacích mistrů rodiny Yeung, kteří rozvíjeli ohebnost a obratnost tak, že byli schopní cvičit formu pod stolem a dokonce sbírali mince ze země ústy jako když se had plazí po zemi. Praktikující by se neměli pokoušet cvičit tuto hadí formu bez vedení a instrukcí, které pochází ze znalostí a zkušeností mistra Tai Ji.

JD: Často slýcháme o síle mistrů Yeung a jejich aplikacích pro sebeobranu. Co se myslelo tréninkem pod vedením mistra Yeung Sau Chunga v tomto ohledu?

ITT: Můj mistr často tvrdil, že aby člověk porozuměl energii Chi a aplikacím pro sebeobranu, potřebuje takovou zkušenost útoku nebo úderu od samotného mistra. Často zdůrazňoval, že pokud studenty neuhodí nebo na ně nezaútočí, nemohou ani porozumět ani se naučit opravdovému pojetí sebeobrany. V Číně se tomuto procesu říká "but ta but gau" - "Nejsi-li udeřen, nic se nenaučíš".

Například, chcete-li vařit nějaké jídlo, potřebujete nejprve znát přísady. Aby jste mohli ochutnat jídlo, potřebujete několik rozlišných smyslů - čich, chuť a cit, jedině tak zjistíte opravdovou vůni jídla. Proto jediná cesta k porozumění je zkušenost. V minulosti, když tito mistři rodu Yeung učili své žáky, museli snášet velmi drsný a tvrdý trénink. Někteří z těchto studentů byli často zraněni nebo vzdali učení se Tai Ji, protože nebyli schopni podstoupit takový trénink.

Já jsem osobně podstupoval takovýto typ tréninku celých 34 let. Když jsem cvičil pokročilé techniky tlačících rukou se svým mistrem a začal jsem tlačit, ihned jsem byl odhozen na zeď. Často když jsem tlačil, odrážel jsem se od zdi jako nějaký balón, který se odráží od země. Během mého tréninku v začátečních stupních jsem často viděl "hvězdičky" a měl jsem vyražený dech. Po čase, díky pravidelnému cvičení, jsem se stal silnějším a závislý na intenzitě Chi energie, přijaté od mého mistra, který byl schopný odolat jakémukoliv stupni síly tím, že jí cítil, mohl na ni reagovat - to je něco, co se dá naučit pouze zkušeností. Mistr Yeung mohl použít jakoukoliv část svého těla, aby převedl svou Chi energii například pro fa ging (fa jing). Při svém tréninku jsem byl většinou vyčerpaný a propocený naskrz, když jsem cvičil pokročilé techniky tlačících rukou se svým mistrem. I když on stále vypadal svěže a tak, jakoby zrovna začal. Ani kapka potu! Byl vždy schopný kontrolovat Chi s takovou přesností v každý moment, přičemž se minimálně nebo vůbec ani nepohnul. Jeho síla byla nepopsatelná.

JD: Jaká jiná hlediska tréninku byste dal cvičím Tai Ji Quanu, aby jste jim tak pomohl zlepšit jejich úroveň?

ITT: Jsou tu ještě tři takové principy, které by měl člověk dodržovat. Yuen - kroužení Tai Ji pohyby jsou obyčejně krouživé. Avšak mezi těmito přirozenými krouživými pohyby se může například měnit tvar, menší a větší kroužky, podlouhlý tvar atd. Wan - jemnost / hladký tok Pohyby se musí cvičit jemně a plynulými přechody. Nesmí zde být žádné přerušení mezi začátkem a koncem, jako symbol Yin-Yeung jeden přechází do druhého. Tuen - jednota Tady jsou pohyby při cvičení koordinovány a vyrovnány.

JD: Rád bych Vám poděkoval za tento skvělý rozhovor. Jsem si jist, že jsem získal mnohem širší pohled na Tai Ji Quan a také čtenáři bezpochyby získali cenné informace, jaké jim umožní jiný pohled na Tai Ji Quan. Také bych rád poděkoval mistru Chu Gin Soonovi, jenž zprostředkoval naše setkání a umožnil uskutečnit tento rozhovor.

ITT: Doufám, že Vaši čtenáři shledají tento rozhovor užitečným. Ještě bych chtěl informovat Vaše čtenáře o poslední dceři mistra Yeunga, Yeung Ma-Lee, která vyučuje tradiční styl Yeung Tai Ji Quan v Hongkongu. Děkuji.

pravidelné tréningy:
utorok a štvrtok
...viac »

víkendové semináre:
raz za mesiac (termíny)

súkromné lekcie:
podľa dohody

kontakt:
e-mail: klub@taijiquan.sk
mobil: 00421 905 618 323
...viac »