Yang Lu-chan Yang Ban-hou Yang Jian-hou Yang Shao-hou Yang Cheng-fu Yang Sau-chung  
pôvodný systém čínskeho Gongfu

Yang Family Taiji Quan

Umenie Taijiquan je v súčastnosti známe hlavne svojimi zdravotnými účinkami a zostavami predvádzanými v pomalom tempe. Ale to je iba jedna malá súčasť tohto bojového umenia. Pôvodný systém zahŕňa aj bojové aspekty cvičnia spolu s unikátnym systémom na rozvoj a ovládanie vnútornej energie cchi. Okrem ručných foriem sa adept zaoberá aj formami vo dvojici, partnerskými cvičeniami, sparringovými drilami a cvičením so zbraňami. Výuka rodinného systému je veľmi detailná a precízna, často sa pohyb resp. forma vylaďuje až na milimetrovú presnosť, pričom je dôležitý každý detail. Výuka v našej škole prebieha presne tak, ako sa v rodine Yang učili deti od 6 rokov. Adept sa okrem učenia pohybov postupne učí zaraďovať do svojho cvičenia ďalšie a ďalšie princípy Taijiquan.

Pri výuke v našich školách je dodržovaný systém presne ako je predávaný v postupnosti učiteľov, bez akejkoľvek zmeny, úpravy alebo vlastnej interpretácie. Výuka prebieha postupne tak, ako je dané tradíciou rodiny Yang a obsahuje iba veci, ktoré Majster Yang Sau-chung predával svojim dcerám (ktoré od neho ako jediné dostali kompletný rodinný systém) alebo svojim trom hlavným Žiakom (Disciple) - Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi.

Uvedieme niektoré základné informácie o tradičnom rodinnom systéme tak, ako ho predáva Yang Ma-lee Si-fu, hlava tzv. hongkongskej línie rodiny Yang. V hongkongskej línii je zachovaný tzv. velký (Yang Cheng-fu) i malý (Yang Shao-hou) rám (Jia) Taiji rodiny Yang.

 • Zjemňujúce cviky, Softing Exercises:
  Cviky na základnej úrovni predstavujú jemný strečing pre rozhýbanie celého tela, neskôr slúžia k pochopeníu a precvičeniu jednotlivých princípov, na vyššej úrovni vedú k otvoreniu meridiánov a zlepšeniu prúdenia vnútornej energie.
 • Tradičná zostava rodiny Yang 124 Foriem:
  redbook1 Zostava má rôzne úrovne prevedenia podľa znalostí a schopností adepta. Prevedenia sa líšia podľa aplikovaných princípov. Vzhľadom na to môže byť zostava cvičená v pomalom tempe alebo dynamicky, jemne plynule alebo s použitím výbušných pohybov, s použitím veľkých kruhových pohybov alebo krátkych priamočiarych techník, ... Uvedieme si len základný popis pre prvých 5 úrovní, ich počet je však podstatne väčší:

  1. Instructional form, (základné prevedenie)
  2. Loosening (uvolnenie)
  3. Double loosening (dvojité uvolnenie)
  4. Positive line (pozitívna línia)
  5. How to use a negative (ako využiť negativitu)
  6. Loosen, ...

 • Chang Chuan (Cheung Kuen) - rychlá zostava rodiny Yang
 • 37 Foriem (Red Book Form) - zostava rodiny Yang vo dvojici

  redbook1   redbook2   redbook2   redbook3

  Sparingová zostava vo dvojici, ktorá odpovedá poriadiu techník v sólovej zostave. Zostava sa nepredvádza na verejnosti a vyučuje sa len v školách, ktoré sa venujú pôvodnému rodinnému systému. Zostava má niekoľko úrovní prevedenia podľa aplikovaného princípu v cvičení, na základnej úrovni ide o pochopenie aplikácii jednotliových foriem taiji a o získanie elementárnych bojových návykov systému rodiny Yang.

  Red Book Red Book Red Book Red Book Red Book Red Book
 • Tui Shou (Teui Sau) - prípravná práca rúk pre vnímanie sily protivníka
 • Tai Ji Dao (Tai Gik Dou) - zostavy so šabľou
 • Tai Ji Jian (Tai Gik Gim) - zostavy s mečom
 • Tai Ji Qiang (Tai Gik Cheung) - zostavy s kopiou
 • Qi Gong (Hei Gung) - cvičenia pre rozvoj vnútornej energie
 • Aplikáce pohybov zo zostáv a ich využitie pre sebeobranu
 • Chu King-hung San Shou (Self Defence Form) - zostava s partnerom, ktorá odpovedá prvej časti sólo zostavy 124 Foriem. Zostavu naučil Yang Sau Chung svojho 3.disciple Chu King-hunga, od neho sa ju naučil Jim Uglow, ktorý bol Chuovým dlhoročným žiakom.
 • Chu Gin-soon San Shou (88 Form Taiji Sanshou) - zostava s partnerom, ktorú naučil Yang Sau Chung svojho 2.disciple Chu Gin-soona. Sú známe rôzne varianty tejto zostavy pod názvami Two Person Set alebo tiež Taiji Fighting Set. Jedna verzia je popísaná v knihe Yang Jin Minga (menovec rodiny Yang), prevedenie ako pomalé Tuishou sa praktikuje v škole T.Nowakovského pod názvom 108 Foriem, Erle Montaigue pravdepodobne vytvoril z tejto zostavy svoje Paochui... V našej škole sa praktikuje prevedenie, ktoré sa učil Jim Uglow priamo od Chu Gin-soona.

  chgsanshou1   chgsanshou2   chgsanshou3


pravidelné tréningy:
utorok a štvrtok
...viac »

víkendové semináre:
raz za mesiac (termíny)

súkromné lekcie:
podľa dohody

kontakt:
e-mail: klub@taijiquan.sk
mobil: 00421 905 618 323
...viac »